Untitled Document

Srpski English

Untitled Document

Početna

O nama

Aktivnosti

Arhiva

Publikacije

Dokumenti

Linkovi

Kontakt

O nama

Srpski demokratski forum Srbija je nevladino, nestranačko i neprofitno udruženje osnovano 14. 04. 1998.godine u Beogradu s ciljem da se u saradnji sa domaćim i međunarodnim institucijama i organizacijama bavi zaštitom ljudskih prava izbjeglica iz R. Hrvatske. SDF trenutno ima kancelarije u Beogradu.

Vizija SDF-a je Srbija u kojoj se poštuju civilizacijske vrednosti i štite prava i interesi svakog pojedinca.

Misija SDF-a je zaštita ljudskih prava i osnaživanje ugroženih grupa.

Ciljevi SDF-a su održiv povratak izbjeglih i raseljenih lica, osnaživanje i integracija ugroženih grupa u lokalnoj zajednici, kreiranje pravnog okvira i zaštita prava migranata i azilanata, uspostavljanje aktivnije saradnje sa nacionalnim manjinama.

Trajne aktivnosti SDF-a su:

 • Pružanje besplatne pravne i informativne pomoći izbjeglim i interno raseljenim licima u cilju zaštite ljudskih prava
 • Rad na izgradnji povjerenja i međuetničke tolerancije
 • Izrada pravnih analiza
 • Saradnja sa domaćim i međunarodnim organizacjama i institucijama koje se bave problemima ugroženih grupa,
 • Zagovaranje prava ugroženih grupa
 • Organizovanje konferencija, seminara, okruglih stolova, radionica, tribina i dežurstava.

Vrednosti SDF-a su poštovanje ljudskih prava, solidarnost, socijalna sigurnost, tolerancija, ravnopravnost, vladavina prava. 

SDF je član sljedećih mreža:

Rad SDF-a do sada su pomogli:

 • Visoki komesarijat UN za izbjeglice (UNHCR)
 • Evropska unija kroz Evropsku agenciju za rekonstrukciju
 • Fond za mir i stabilnost jugoistočne Evrope (FRESTA) finansiran od strane danskog Ministrastva spoljnih poslova
 • Fond za socijalne inovacije (Ministarstvo za rad, zapošljavanje i socijalnu politiku Republike Srbije)
 • Kosovski inicijativni program (KIP)
 • Danski savet za izbeglice (DRC)
 • Američka fondacija za razvoj (ADF)
 • International Orthodox Christian Charity (IOCC)
 • Međunarodni komitet spasa (IRC)
 • Katolička služba pomoći (CRS)
 • Concern
 • Američka agencija za međunarodni razvoj (USAID)
 • Arbeiter Samariter Bund (ASB)
 • United Methodist Committee on Relief (UMCOR)
 • Organizacija za sigurnost i saradnju u Evropi (OSCE)

Untitled Document

U saradnji s portalom "Banija Online" SDF Beograd, članica Koalicije udruženja izbjeglica u Republici Srbiji, omogćilo je posjetiocima pravnoinformativne tekstove u vezi propisa Republike Hrvatske kroz projekat:

"PRAVNOINFORMATIVNI PUTOKAZ".

 

Untitled Document

Vrh strane | Početna | O nama | Aktivnosti | Arhiva | Kontakt | © Srpski demokratski forum