Untitled Document

Srpski English

Untitled Document

Početna

O nama

Aktivnosti

Arhiva

Publikacije

Dokumenti

Linkovi

Kontakt

Program pomoći raseljenim licima sa Kosova i Metohije

Kroz intenzivnu saradnju sa nevladinim organizacijama sa Kosova i Metohije i nadležnom UMNIK administracijom, SDF je od 2003. godine aktivno uključen u proces povratka i reintegracije interno raseljenih lica svojim kućama. Na taj način SDF neposredno utiče na proces građenja kapaciteta za suživot etničkih zajednica na Kosovu i Metohiji i stvaranje uslova za održiv povratak interno raseljenih lica. Pored pružanja pravne i informativne pomoći, SDF takođe radi na zagovaranju osnovnih ljudskih prava interno raseljenih lica.

Aktivnosti

  • Pružanje pravne i informativne pomoći interno raseljenim licima
  • Javne prezentacije informativnog priručnika SDF-a za interno raseljena lica
  • Saradnja sa institucijama i nevladinim sektorom na Kosovu i Metohiji
  • Građenje uslova za održiv povratak i suživot zajednica na Kosovu i Metohiji.

SDF je član mreže Kosovskog inicijativnog programa (KIP). Uz pomoć Danskog saveta za izbeglice (DRC) i uz finansijsku pomoć “Programa susedstva” (NAB) u okviru danskog Ministarstva spoljnih poslova, KIP je zvanično počeo sa radom u cilju pružanja podrške procesu održivog povratka i reintegracije raseljenih lica na Kosovu i Metohiji. Mrežu Kosovskog inicijativnog programa čini 18 nevladinih organizacija.

Lista završenih projektata SDF-a

Untitled Document

U saradnji s portalom "Banija Online" SDF Beograd, članica Koalicije udruženja izbjeglica u Republici Srbiji, omogćilo je posjetiocima pravnoinformativne tekstove u vezi propisa Republike Hrvatske kroz projekat:

"PRAVNOINFORMATIVNI PUTOKAZ".

 

Untitled Document

Vrh strane | Početna | O nama | Aktivnosti | Arhiva | Kontakt | © Srpski demokratski forum