Untitled Document

Srpski English

Untitled Document

Početna

O nama

Aktivnosti

Arhiva

Publikacije

Dokumenti

Linkovi

Kontakt

Program regionalne saradnje

Mnoga pitanja, kao što su izbjeglištvo, prisilne migracije, položaj nacionalnih manjina, su regionalnog karaktera i jedan od uslova za njihovo pravedno i trajno rješenje je regionalni pristup.

SDF ima veoma dobru saradnju sa nevladinim sektorom na prostoru bivše Jugoslavije. Saradnja i zajedničke aktivnosti odvijaju se kako na bilateralnom nivou tako i u okviru postojećih regionalnih mreža.

SDF Srbija je član Grupe za pravna pitanja (LIG). Ovu mrežu sačinjava 25 nevladinih organizacija sa područja bivše Jugoslavije i Albanije. Dugoročni cilj Grupe je da zagovara prava izbjeglica i interno raseljenih lica kako bi se poboljšalo zakonodavstvo u skladu sa međunarodnim standardima, kao i njegova primjena u regionu zapadnog Balkana.

Takođe, SDF je član Triangle-a, neformalne mreže koju čini 12 NVO iz Bosne i Hercegovine, Republike Hrvatske i Srbije i Crne Gore. Mreža radi na održivom povratku izbeglica kroz pružanje pravne i informativne pomoći, kao i na integraciji izbjeglica koje su odlučile da se trajno nastane u zemlji izbjeglištva. Takođe, članice TRIANGLE-a organizuju posjete pravnika iz Hrvatske i Bosne i Hercegovine kolektivnim centrima i organizuju dežurstva za izbjeglice koje žive u privatnom smještaju.

Aktivnosti

  • Monitoring i zagovaranje prava izbjeglica i interno raseljenih lica;
  • Izrada analiza i dokumenata;
  • Organizovanje okruglih stolova, konferencija, seminara i radionica;
  • Sastanci sa predstavnicima domaćih i međunarodnih organizacija i institucija.

Ovaj program finansira FRESTA (Ministarstvo spoljnih poslova Kraljevine Danske).

Lista završenih projektata SDF-a

Untitled Document

U saradnji s portalom "Banija Online" SDF Beograd, članica Koalicije udruženja izbjeglica u Republici Srbiji, omogćilo je posjetiocima pravnoinformativne tekstove u vezi propisa Republike Hrvatske kroz projekat:

"PRAVNOINFORMATIVNI PUTOKAZ".

 

Untitled Document

Vrh strane | Početna | O nama | Aktivnosti | Arhiva | Kontakt | © Srpski demokratski forum