Untitled Document

Srpski English

Untitled Document

Početna

O nama

Aktivnosti

Arhiva

Publikacije

Dokumenti

Linkovi

Kontakt

Azil i migracija

SDF je jedna od vodećih nevladinih organizacija u lobiranju za zaštitu migranata i azilanata u pravnom, socijalnom i humanitarnom smislu.

U skladu sa takvom pozicijom SDF je počevši od 2002. godine u okviru Grupe za pravna pitanja (LIG), čiji je jedan od članova, aktivno radio na zagovaranju potrebe za donošenjem Zakona o azilu koji bi uvažio savremene standarde zaštite i u saradnji sa Beogradskim centrom za ljudska prava ponudio nacrt takvog zakona.

Skupština SCG je u martu 2005-te godine donijela Zakon o azilu, koji je tek okvir za zakone koje trebaju donijeti države članice i u kojima bi precizno bila propisana procedura i način zaštite azilanata.

SDF trenutno sprovodi aktivnosti sa ciljem stvaranja neophodnih uslova za zaštitu azilanata u Srbiji u skladu sa međunarodnim standardima.

Aktivnosti

  • Organizovanje okruglih stolova i konferencija;
  • Lobiranje za zaštitu izbjeglica i azilanata u pravnom, socijalnom i humanitarnom smislu;
  • Sastanci sa predstavnicima vladinog i nevladinog sektora;
  • Održavanje kampanja zagovaranja.

Program se sprovodi u okviru Srpskog saveta za izbeglice, čiji se rad finansira od strane danskog Ministarstva spoljnih poslova.

Lista završenih projektata SDF-a

Untitled Document

U saradnji s portalom "Banija Online" SDF Beograd, članica Koalicije udruženja izbjeglica u Republici Srbiji, omogćilo je posjetiocima pravnoinformativne tekstove u vezi propisa Republike Hrvatske kroz projekat:

"PRAVNOINFORMATIVNI PUTOKAZ".

 

Untitled Document

Vrh strane | Početna | O nama | Aktivnosti | Arhiva | Kontakt | © Srpski demokratski forum