Untitled Document

Srpski English

Untitled Document

Početna

O nama

Aktivnosti

Arhiva

Publikacije

Dokumenti

Linkovi

Kontakt

Besplatna pravna pomoć izbeglicama, raseljenima i drugim osobama sa pravnim potrebama u Srbiji i drugim republikama bivše SFRJ

    U okviru Fonda za pravnu pomoć, osnovanog od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srbije, a uz finansijsku pomoć Agencije za međunarodnu saradnju Kraljevine Švedske (SIDA), Srpski demokratski forum realizuje projekat pod nazivom «Besplatna pravna pomoć izbeglicama, raseljenim i drugim osobama sa  pravnim potrebama u Srbiji i drugim republikama bivše SFRJ» u partnerstvu sa četiri nevladine organizacije: Humanitarni centar za integraciju i toleranciju - HCIT,  Komitet za pomoć i zaštitu - RPC, Društvo za mir, razvoj i ekologiju - DMRE, Društvo za pomoć ugroženim licima – Solidarnost.

    Ciljevi Fonda za pravnu pomoć su: unapređenje kvaliteta i dostupnosti pravne pomoći za građane Srbije, testiranje modela pružanja pravne pomoći, upravljanja i finansiranja sistema pravne pomoći, kao i kontrole kvaliteta pruženih usluga, prikupljanje relevantnih podataka i iskustava koji će biti korišćeni u stvaranju efikasnog i održivog sistema pravne pomoći u Srbiji, izgradnja kapaciteta pružaoca pravne pomoći i jačanje partnerstva između advokatskih komora, organa lokalne samouprave i civilnog sektora na planu pružanja pravne pomoći.

    Ciljna grupa projekta su izbegla lica (u statusu izbeglica i bivše izbeglice – državljani Srbije), druga lica sa pravnim potrebama u Srbiji i drugim republikama bivše SFRJ  kao i interno raseljena lica.
    Projektom je predviđeno da svaka parterska organizacija u dve opštine pruži između 280 i 320 pravnih saveta i informacija i napiše između 150 i 160 podnesaka.

Aktivnosti

Untitled Document

U saradnji s portalom "Banija Online" SDF Beograd, članica Koalicije udruženja izbjeglica u Republici Srbiji, omogćilo je posjetiocima pravnoinformativne tekstove u vezi propisa Republike Hrvatske kroz projekat:

"PRAVNOINFORMATIVNI PUTOKAZ".

 

Untitled Document

Vrh strane | Početna | O nama | Aktivnosti | Arhiva | Kontakt | © Srpski demokratski forum