Untitled Document

Srpski English

Untitled Document

Početna

O nama

Aktivnosti

Arhiva

Publikacije

Dokumenti

Linkovi

Kontakt

Pravna pomoć i ljudska prava izbeglica

    U okviru Fonda za pravnu pomoć, osnovanog od strane Programa Ujedinjenih nacija za razvoj, u okviru projekta koji se sprovodi u saradnji sa Ministarstvom pravde Republike Srbije, a uz finansijsku pomoć Agencije za međunarodnu saradnju Kraljevine Švedske (SIDA), Srpski demokratski forum je realizovao projekat pod nazivom “Pravna pomoć i ljudska prava izbeglica» u partnerstvu sa gradskom opštinom Zvezdara.
Ciljevi Fonda za pravnu pomoć su: unapređenje kvaliteta i dostupnosti pravne pomoći za građane Srbije, testiranje modela pružanja pravne pomoći, upravljanja i finansiranja sistema pravne pomoći, kao i kontrole kvaliteta pruženih usluga, prikupljanje relevantnih podataka i iskustava koji će biti korišćeni u stvaranju efikasnog i održivog sistema pravne pomoći u Srbiji, izgradnja kapaciteta pružaoca pravne pomoći i jačanje partnerstva između advokatskih komora, organa lokalne samouprave i civilnog sektora na planu pružanja pravne pomoći.
    Projekat je realizovan u periodu od 1.9.2007. godine do 31.1. 2008. godine.
    Cilj projekta je bio da se istraži i analizira socijalna, ekonomska i starosna struktura izbeglica koje žive na teritoriji gradske opštine Zvezdara radi izrade što kvalitetnijeg zakona o besplatnoj pravnoj pomoći.
    U okviru projekta je pravnu pomoć i savete dobilo 1.193 korisnika.

Lista završenih projektata SDF-a

Untitled Document

U saradnji s portalom "Banija Online" SDF Beograd, članica Koalicije udruženja izbjeglica u Republici Srbiji, omogćilo je posjetiocima pravnoinformativne tekstove u vezi propisa Republike Hrvatske kroz projekat:

"PRAVNOINFORMATIVNI PUTOKAZ".

 

Untitled Document

Vrh strane | Početna | O nama | Aktivnosti | Arhiva | Kontakt | © Srpski demokratski forum