Untitled Document

Srpski English

Untitled Document

Početna

O nama

Aktivnosti

Arhiva

Publikacije

Dokumenti

Linkovi

Kontakt

Srpski savet za izbeglice

Srpski demokratski forum je jedan od šest od osnivača Srpskog saveta za izbeglice (SSI), nevladine organizacije osnovane u Beogradu krajem 2004. godine, sa ciljem da se dugoročno bavi zastupanjem i lobiranjem za prava izbjeglica, raseljenih lica i ljudi koji traže azil.

U toku 2005. godine, SSI će sprovesti četiri zastupničke kampanje na temu povratka izbjeglica u Hrvatsku i BiH, pristupa pravima lica raseljenih sa Kosova, promocije integracije izbeglica u Srbiji i donošenja Zakona o azilu. Biće uspostavljen i Dokumentaciono-istraživački centar SSI u okviru kojeg će se sakupiti dokumenti i publikacije organizacija-članica u vezi sa njihovim dugogodišnjim radom sa izbjeglicama, te uspostaviti saradnja sa univerzitetima u Srbiji, odnosno onim institutima koji se bave temama vezanim za izbjegličku problematiku. Takođe, SSI će u prvoj godini raditi na uspostavljanju strateških veza sa svim važnim organizacijama, institucijama i mrežama kod nas i u inostranstvu.

Deklaracija o osnivanju Srpskog saveta za izbeglice

Šest nevladinih organizacija iz Srbije, podstaknute dugogodišnjom izbegličkom i raseljeničkom krizom u zemlji, motivisane svojim dosadašnjim iskustvima u težnji za stvaranjem pravednijeg društva za izbegle i raseljene ljude, na konferenciji održanoj na Fruškoj Gori od 28. do 30. maja 2004.godine donose DEKLARACIJU o osnivanju Srpskog saveta za izbeglice kao zajedničkog tela nevladinih organizacija u Srbiji koje će trajno unapređivati standarde zaštite izbeglih, raseljenih i drugih ljudi pogođenih prisilnim migracijama, i zajedno sa njima raditi na postizanju dugoročnih i održivih rešenja za njih, u skladu sa važećim međunarodnim konvencijama i sporazumima o ljudskim pravima.

Kao savez ravnopravnih organizacija, Srpski savet za izbeglice zasniva se na autonomiji svojih članica i obezbeđuje uslove i mogućnosti za neprestani razvoj njegovih programa i kapaciteta, kako pojedinačno tako i zajednički.

U svom radu Savet će se oslanjati na delatnosti i angažovanje svojih članica i ostalih relevantnih aktera u društvu, kao i promovisati ulogu organizacija civilnog društva u rešavanju problema izbeglih i raseljenih.

 

 

Osnivači i članovi

 
 

Grupa 484

Gračanička 10
Beograd
Tel. 011 631 445
office@grupa484.org.yu

 

 
 

IAN

Admirala Geprata 10
Beograd
Tel. 011 361 7197
office@ian.org.yu

 

 
 

NSHC

Vojvođanskih brigade 28
Novi Sad
Tel: 021 422 969
nshc@eunet.yu

 

 
 

Protecta

TPC Kalča
1. sprat, L2
Niš
Tel: 018 514 360, 514 361
protecta@bankerinter.net

 

 
 

Srpski demokratski forum

Kneza Miloša 19
Beograd
Tel: 011 323 7474
beograd@sdf.org.yu

 

 
Untitled Document

Vrh strane | Početna | O nama | Aktivnosti | Arhiva | Kontakt | © Srpski demokratski forum